Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bocksjön, 098325 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-11-13 Stoppdatum 2020-11-13
Mängd (ton): 15,97 Kostnad totalt: 28718
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: