Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hagelgölarna, 098268 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-11-01 Stoppdatum 2020-11-01
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 3386
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: