Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Havrafällesjö, 098606 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-28 Stoppdatum 2020-10-28
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 16966
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: