Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hermanssjö, 074152 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-11-03 Stoppdatum 2020-11-03
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 10563
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: