Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Håkentorpagöl, 098150 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-30 Stoppdatum 2020-08-30
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 3526
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: