Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Samserydssjön, 101108 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-27 Stoppdatum 2020-10-27
Mängd (ton): 11,00 Kostnad totalt: 13079
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: