Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Saxesjön, 101094 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-21 Stoppdatum 2020-08-21
Mängd (ton): 6,97 Kostnad totalt: 12420
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: