Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Skivebosjön, 101062 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-03-31 Stoppdatum 2020-03-31
Mängd (ton): 4,07 Kostnad totalt: 7245
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: