Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Svinsjögölen, 098214 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-11-02 Stoppdatum 2020-11-02
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 3555
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: