Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT008001, 06VAT008001 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-22 Stoppdatum 2020-08-22
Mängd (ton): 4,07 Kostnad totalt: 7245
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: