Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT018021, 06VAT018021 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-05 Stoppdatum 2020-09-05
Mängd (ton): 10,94 Kostnad totalt: 19405
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: