Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT019020, 06VAT019020 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-03 Stoppdatum 2020-09-03
Mängd (ton): 5,03 Kostnad totalt: 8930
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: