Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT060033, 06VAT060033 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-11-08 Stoppdatum 2020-11-08
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt: 24481
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: