Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT070003, 06VAT070003 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-04-01 Stoppdatum 2020-04-01
Mängd (ton): 7,94 Kostnad totalt: 14145
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: