Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT077029, 06VAT077029 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-31 Stoppdatum 2020-10-31
Mängd (ton): 5,03 Kostnad totalt: 8804
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: