Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT077035, 06VAT077035 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-11-01 Stoppdatum 2020-11-01
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 20994
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: