Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT101065, 06VAT101065 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-11-10 Stoppdatum 2020-11-10
Mängd (ton): 24,03 Kostnad totalt: 42021
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: