Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stenbäcken, 17VTM14 508a 14 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-10 Stoppdatum 2020-08-10
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 1507
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: