Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rackasbäcken, 17VTM00 1303 38 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-13 Stoppdatum 2020-08-13
Mängd (ton): 3,99 Kostnad totalt: 1507
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: