Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HORNTJÄRNET, 663730 128369 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-27 Stoppdatum 2020-07-27
Mängd (ton): 4,05 Kostnad totalt: 972
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: