Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bergtjärnsbäcken, 17VTM84 221 198 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-29 Stoppdatum 2020-07-29
Mängd (ton): 9,10 Kostnad totalt: 1573
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: