Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÅSTJÄRNEN, 17VTM37 408 11 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-24 Stoppdatum 2020-07-24
Mängd (ton): 1,53 Kostnad totalt: 1507
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: