Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ljusnebäcken, 17VTM37 504 18 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-29 Stoppdatum 2020-08-29
Mängd (ton): 6,95 Kostnad totalt: 1507
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: