Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LOMTJÄRN, 17VTM80 601 4a Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-21 Stoppdatum 2020-07-21
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 1477
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: