Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kallbäcken, 17VTM84 218 143k Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-30 Stoppdatum 2020-07-30
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 1573
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: