Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖRTJÄRN, 662978 134469 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-31 Stoppdatum 2020-07-31
Mängd (ton): 26,52 Kostnad totalt: 1458
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: