Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HASSELBACKETJÄRNET, 659338 130792 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-28 Stoppdatum 2020-09-28
Mängd (ton): 2,97 Kostnad totalt: 1026
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: