Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Nötåstjärnen, 664573 138538 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-19 Stoppdatum 2020-07-19
Mängd (ton): 15,60 Kostnad totalt: 1410
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: