Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÅLTJÄRN, 666473 135810 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-23 Stoppdatum 2020-07-23
Mängd (ton): 4,88 Kostnad totalt: 1458
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: