Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STOR-ULLEN, 665302 138478 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-03 Stoppdatum 2020-08-03
Mängd (ton): 91,49 Kostnad totalt: 813
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: