Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HAVSJÖN, 663437 139104 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-06-11 Stoppdatum 2020-06-11
Mängd (ton): 130,24 Kostnad totalt: 813
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: