Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NORRA LÖVSJÖN, 668927 138612 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-27 Stoppdatum 2020-07-27
Mängd (ton): 78,36 Kostnad totalt: 813
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: