Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGSJÖN, 660866 141872 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-23 Stoppdatum 2020-09-23
Mängd (ton): 18,95 Kostnad totalt: 889
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: