Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Östregöl, 098163 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-05-10 Stoppdatum 2006-05-10
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: