Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480brännb036vm , 2480brännb036vm Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-10-05 Stoppdatum 2021-10-05
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 4789
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: