Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gravån036vm , 2480gravån036vm Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-10-07 Stoppdatum 2021-10-07
Mängd (ton): 12,45 Kostnad totalt: 29930
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: