Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Korptjärn, 659447 143338 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-05-12 Stoppdatum 2021-05-12
Mängd (ton): 0,62 Kostnad totalt: 1382
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: