Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA GUNNARSVATTNET, 689 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-09-06 Stoppdatum 2021-09-06
Mängd (ton): 11,51 Kostnad totalt: 15985
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: