Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU207, 2613 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-08-15 Stoppdatum 2021-08-15
Mängd (ton): 2,03 Kostnad totalt: 3777
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: