Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ADAMSTJÄRNET, 897 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-08-02 Stoppdatum 2021-08-02
Mängd (ton): 1,93 Kostnad totalt: 3568
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: