Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖVRE STÅNGSJÖN, 46 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-04-11 Stoppdatum 2021-04-11
Mängd (ton): 3,83 Kostnad totalt: 6304
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: