Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA STUSSVATTNET, 1016 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-08-04 Stoppdatum 2021-08-04
Mängd (ton): 2,12 Kostnad totalt: 3825
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: