Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÅLESJÖN, 81 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-08-18 Stoppdatum 2021-08-18
Mängd (ton): 14,99 Kostnad totalt: 24660
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,6
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: