Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RISBYSJÖN, 633 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-10-21 Stoppdatum 2021-10-21
Mängd (ton): 2,99 Kostnad totalt: 5097
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: