Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMJOR012, 1806 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-08-10 Stoppdatum 2021-08-10
Mängd (ton): 0,96 Kostnad totalt: 1861
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: