Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMORS021, 2060 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-10-26 Stoppdatum 2021-10-26
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 8431
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,9
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: