Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norra Kroksjön, 12SkrImmKO08 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-12-08 Stoppdatum 2021-12-08
Mängd (ton): 5,20 Kostnad totalt: 9603
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: