Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bergasjön, 101122 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-14 Stoppdatum 2006-08-14
Mängd (ton): 3,84 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: