Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Södra Portgölen, 098744 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-10-31 Stoppdatum 2021-10-31
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 3488
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: