Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hermanssjö, 074152 Budgetår: 2021
Startdatum: 2021-11-01 Stoppdatum 2021-11-01
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 10766
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: